Intertraverz Zrt | 1142 Budapest Teleki Blanka u. 6. | +36 1 383 7970

Energetika

Cégcsoportunk 2005-ben kezdett foglalkozni a biomassza hasznosításán alapúló energiatermelési projektek fejlesztésével.

Projektjeink fő célkitűzése, a mezőgazdaságban, erdészetben valamint egyéb területen keletkező megújuló melléktermékek felhasználásával hő- és villamosenergia környezetbarát és biztonságos  előállítása.

A projektek főbb jelentőségei:

  • Környezetvédelem: A biomassza tüzelés esetén az égés közben felszabaduló széndioxid megegyezik azzal a mennyiséggel, amelyet a növény az élete során megköt, így ezen technológiával úgy lehet hő- és villamos energiát előállítani, hogy a légkör széndioxid terhelése nem növekszik. Ez igen fontos a globális felmelegedés megállítása szempontjából.
  • Vidékfejlesztés: A mező- és erdőgazdaság melléktermékeinek jobb kihasználása révén. A biomassza keletkezhet mezőgazdasági vagy erdészeti melléktermékként (a lágyszárú növények szalmájából, fa nyesedék, faapríték) vagy termelt energianövényként (pl. energiaültetvény, energianád, mischantus, stb.). Mindkét esetben a mezőgazdaság és erdőgazdaság, valamint a fafeldolgozó ipar számára jelent olyan stabil, hosszú távú többlet bevételt, ami segíti piaci előnyüket, és forrásokat biztosít további fejlesztésekre. A tüzelőanyag logisztika (kitermelés, szállítás, tárolás, esetleg pelletálás) további munkahelyek megteremtését segíti elő.
  • Energiafüggőség csökkentése: Hazánk primer energiahordozó felhasználásának legnagyobb része külföldről származik, kőolaj, földgáz és egyéb fűtőanyag formájában. Ez azonban nagy mértékű függőséget jelent hazánk gazdasága és energiaszektora számára, amit célszerű egyéb elérhető energiaforrásokkal csökkenteni, ami leginkább a rendelkezésre álló megújuló energia források jobb kihasználásával valósítható meg. Az energia függőség csökkentés ideális módja a hazai agrár- és faipar által megtermelt melléktermékek a lehető legnagyobb mértékben való felhasználása energia előállításra.

Cégcsoportunk a sikeres működés érdekében a biomassza alapú energiatermelő projektek előkészítését, megvalósítását és üzemeltetésének összes részfeladatát saját erőforrásával oldja meg.

1. elgázosító kiserőművek 0,5mW-2,0mW kivitelezése

A biomassza kiváló tulajdonságokkal rendelkező tüzelőanyag, mely kiváló hatásfokkal és környezetbarát módon hasznosítható a napjainban kifejlesztésre került elgázosítóberendezésekben.

Az elgázosítóberendezésekben, valamennyi erdő- és mezőgazdaságból keletkező melléktermék a megfelelő előkészítés után alkalmazható. Az elgázosító berendezések megfelelő szabályzással alkalmasak gázmotorok, vagy közvetlen gázkazánok üzemeltetésére.

A kisebb elgázosító berendezések gázmotorral való komplett egységekbe való összeépítése alkalmas hőközpontok és kisebb üzemek kommunális és technológiai hőellátására, valamint a hatásfok kihasználása érdekében kapcsplt energia termelésére.

Az elgázosító egységekkel a meglévő földgáz váltható ki, melynek előnye az előállított szintézisgáz alacsonyabb költsége, valamint az, hogy bárhol letelepíthető, és egyik legfontosabb szempont, hogy nem kell kapacitás- és rendelkezésre állási díjat sem fizetni.

Az új biomassza felhasználási lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, igény esetén vállaljuk projektek előkészítését, üzleti tervek összeállítását, az adott körülmények figyelembe vételével a teljes technológia tervezését, engedélyeztetését, valamint a beruházás kulcsrakész megvalósítását.

A beruházás lebonyolítását 0,5 MWe teljesítmény (kisebb hőközpont) mérettől a 20 MWe teljesítményű kondenzációs, vagy kogenerációs biomassza kiserőmű kivitelezéséig vállaljuk.

Vállaljuk továbbá 0,5 MWe-2,0 MWe teljesítményű elgázosító blokk, tervezését, gyártását és telepítését.

2. Kutatás-Fejlesztés

Cégcsoportunk számára egyértelművé vált, hogy a biomassza alapú energiatermelést hazánkban csak abban az esetben lehet sikeresen megvalósítani, ha a hagyományos szántóföldi kultúrák mellett új, perspektívikus növények is bevonásra kerülnek a portfolióba.

A számunkra egyik legperspektívikusabb növény a Braziliában, Indiában illetve napjainkban már a világ számos országában termeltetett haszonnövény, a cukorcirok.

A cukorcirok előnyei:

  • Nagy zöldtömeg
  • Talajra és nedvességre kevéssé érzékeny
  • Két termék: cukor és biomassza

A növény hazai elterjesztésének céljából Cégünk egy K+F konzorciumot hozott létre többek között olyan partnerek bevonásával, mint a Budapesti Műszaki Egyetem, a Nitrokémia Zrt. illetve a FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet.

A kutatás célja a cukorcirok hazai termeléstechnológiájának, feldolgozási rendszerének, komplex kidolgozása.

A program végrehajtását a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Kutatási és technológiai Innovációs Alap terhére vissza-nem térítendő pénzügyi forrással támogatja.

A fejlesztés eredményeként létrejöhet egy olyan integrált, biomassza erőművel egybeépített feldolgozó üzem, amely a bemenő mezőgazdasági alapanyag felhasználásával állít elő villamos energiát, illetve a növény cukortartalmából etanolt vagy PLA-t (lebomló műanyag).